Wednesday, 7 December 2011

Latihan 1


Jawapan

1)tanduk                   1)kepak

2)mata                     2)mata

3)ekor                     3)paruh

4)kaki                      4)kaki

5)bulu                      5)bulu pelepah

6)telinga

Latihan 2

B) Bulatkan jawapan yang betul.

ketam, kala jengking, lipas, labah-labah, mentadak, tungau, semut, udang, kumbang

1) Antara haiwan-haiwan di atas, manakah yang mempunyai jumlah kaki lebih daripada 
     enam?

    A)   ketam, lipas, mentadak                                       C)   labah-labah, tungau, ketam
    B)   semut, kala jengking, lipas                                   D)   ketam, kumbang, labah-labah


kucing, tikus, tapir
  
2) Haiwan-haiwan pada rajah di atas mempunyai beberapa persamaan ciri. Apakah 
     persamaan  tersebut?

      I berbulu halus                        II berkaki                           III bertulang belakang

     A)  I sahaja                                                                C)    II dan III sahaja
     B)  I dan II sahaja                                                      D)   I, II dan III sahaja

3) Antara haiwan berikut, manakah yang mempunyai enam kaki?

    A)   penyu                   B)   semut                     C)    cicak                  D)   itik

4) Antara haiwan berikut, manakah badannya tiada cangkerang?

A)   kelawar                B)   ketam                     C)    siput                  D)   tiram

5) Antara haiwan berikut, manakah yang mempunyai kepak empat?

A)   ayam                    B)   lalat                        C)    lebah                 D)   burung


C) Tandakan ( √ ) atau tandakan (  ×  ) pada ayat-ayat di bawah. 

1) Cacing mempunyai lapan kaki, oleh itu ia boleh jalan dengan cepat.----(              )

2) Kura-kura mempunyai cangkerang yang keras kerana hendak 
     melingungi badan yang lembut.----------------------------------------(              )

3) Angsa dan itik badannya meliputi bulu halus.---------------------------(              )

4) Sifat haiwan yang boleh dilihat dari luar ialah tulang belakang.----------(              )

5) Helang mempunyai kepak untuk membolehkannya terbang.------------(              )
Jawapan (B) 

1) C

2) D

3) B

4) A

5) C


Jawapan (C)

1)  ×

2) 

3)  ×

4)  ×

5) 


 


Tuesday, 6 December 2011

Tulang Belakang Haiwan

1)Sifat fizikal haiwan yang tidak boleh dilihat dari luar ialah tulang
  belakang.

2)Ada haiwan yang bertulang belakang dan ada haiwan yang tidak bertulang 
  belakang.

3)Haiwan yang bertulang belakang mudah dikenal apabila daging haiwan tersebut
  dibuang.

4)Haiwan tersebut akan mempunyai rangka dalam yang berbentuk struktur asas
  bentuk luaran haiwan itu.

5)Gambar berikut menunjukkan bentuk tulang belakang beberapa jenis haiwan.


                             KUCING
                              LEMBU

6)Haiwan yang tidak bertulang belakang boleh dikumpulkan kepada beberapa
  kelas iaitu:

  (a) Jenis siput dan sotong 


                                                                               
                                                    Siput 

                                
                                                                              
                                                    Sotong

 • badan lembut
 • selalunya bercangkerang kecuali sotong
 • bersesungut    
  (b) Jenis serangga

                                                                        
                                                    Lebah


 • ada enam kaki
 • ada 3bahagian badan iaitu, kepala, toraks, dan abdomen
 • ada kulit keras
  (c) Jenis labah-labah

                                                                 
                                                    labah-labah

 • ada lapan kaki
 • kaki beruas
  (d) Jenis Halipan

                                                                          
                                                     Halipan

 • badan bersegmen
 • kaki beruas
 • berkaki banyak
 • tinggal di tempat gelap
 • bersesungut

Haiwan Berbulu

Bulu yang meliputi badan bertujuan untuk melindungi diri daripada kesejukan.Ada haiwan yang berbulu halus dan ada haiwan yang berbulu pelepah.

Di bawah merupakan contoh haiwan yang berbulu halus.

                           
                                        
                                                 

Kucing                                         

                                             
                                           
                                   
Beruang Kutub                                       
                            

Di bawah merupakan contoh haiwan yang berbulu pelepah.                                               
                                           
                                           
                                           
                                             
Angsa                                           
                                                     
                                         

                                 
                                       
                                     
                                   
                                   
                                   
Burung Hantu                                  
                                 
                                                                              

Haiwan Bersisik

Haiwan mempunyai sisik yang keras untuk melindungi badannya yang lembut. Ada Haiwan yang bersisik di seluruh badan dan ada yang bersisik di kaki sahaja.

Di bawah merupakan contoh haiwan yang bersisik di seluruh badan.

Ikan

                                
                                                     


Ular                                                    
                      
Di bawah merupakan contoh haiwan yang bersisik di kaki sahaja.
                                                                      
                                          
                                        
                                         
                                            

Burung Kakak Tua


                                           
                                             
                                             
                                             
                                         
Ayam                                              
                                               
                                                                                       

Haiwan Bercangkerang

Ada sesetengah haiwan yang badannya ditutupi cangkerang. Cangkerang yang keras melingdungi badan haiwan yang lembut.

Di bawah adalah contoh haiwan yang mempunyai cangkerang

                                     
                                       
                                       
                                         
Ketam

                                               
                                          
                                           
Kerang

                                      
                                      
                                          
Tiram                                  
     

                                                   
                                                
                                              
                                              
 Kura-kura                                            
                                            
                                                                         
                                        
                                    
                                                                                    
                                                                                                                   
                                  

Haiwan Berkepak

Haiwan mempunyai kepak untuk membolehkannya terbang. Haiwan yang berkepak ada yang berkepak dua ataupun berkepak empat.

Di bawah merupakan contoh haiwan yang berkepak dua.

                                       
                                       
                                       
Helang

                                     
                                     
                                 
                                     
Lalat


Di bawah merupakan contoh haiwan yang berkepak empat.

                                          
                                         
                                         
Rama-rama

                                          
Kunang-kunang                                                                                                                   
                          
                                       
                                                

Sifat Fizikal Haiwan

1)Haiwan yang berlainan mempunyai sifat fizikal yang berlainan.

2)Haiwan mempunyai dua sifat fizikal yang sama, iaitu:
 (a)sifat fizikal yang dapat dilihat
 (b)sifat fizikal yang tidak dapat dilihat dari luar

3)Sifat fizikal yang dapat dilihat disebut juga sebagai bentuk atau binaan luar.


4)Sifat-sifat fizikal pada haiwan dapat digunakan untuk membezakan atau
  mengelaskan haiwan.

5)Contoh sifat-sifat fizikal pada haiwan ialah:
  (a)berbulu                           (d)berkepak
  (b)bersisik                          (e)berkaki
  (c)bercangkerang