Tuesday, 29 November 2011

Habitat

Habitat adalah tempat tinggal bagi kehidupan. Ada haiwan yang hidup di dalam air sahaja dan ada haiwan yang boleh hidup di darat sahaja. Ada pula haiwan yang boleh hidup di kedua-dua tempat, iaitu di darat dan di dalam air


1)Contoh haiwan yang hidup di dalam air sahajaikan 

                      
                                                                                                                                                     
                                                 
                                               
                                         
                                       
                                       
sotong
                                                                                     
                                                                                       
                                 
ampai-ampai 

 Slaid mengenai haiwan yang hidup di dalam air.
 2)Contoh haiwan yang hidup di darat sahaja.
                                                               
                                                    
unta

panda

                                                               
                                                 
kelawar

Slaid mengenai haiwan yang hidup di darat sahaja.


3)Contoh haiwan yang hidup di darat dan di dalam air.
                                                                
                                                 
katak  
                                                       


                                                      
                                                 
kura-kura

                                                               
                                                           
buaya                                                             
                                                


Latihan untuk murid-murid
 
Tanda (√) pada ruangan yang disediakan mengikut habitat haiwan masing-masing.
                         Habitat
Haiwan
Hidup di dalam air sahaja
Hidup di  darat  sahaja
Hidup di  darat dan di dalam air
1) udang2) tupai3) anjing laut4) rama-rama5) tiram6) memerang7) tenggiling8) kerang9) katak      
   

                                                   
Jawapan latihan
 

Tanda (√) pada ruangan yang disediakan mengikut habitat haiwan masing-masing.

                         Habitat
Haiwan
Hidup di dalam air sahaja
Hidup di  darat  sahaja
Hidup di  darat dan di dalam air
1) udang


2) tupai


3) anjing laut


4) rama-rama


5) tiram


6) memerang


7) tenggiling


8) kerang


9) katak
No comments:

Post a Comment