Tuesday, 6 December 2011

Sifat Fizikal Haiwan

1)Haiwan yang berlainan mempunyai sifat fizikal yang berlainan.

2)Haiwan mempunyai dua sifat fizikal yang sama, iaitu:
 (a)sifat fizikal yang dapat dilihat
 (b)sifat fizikal yang tidak dapat dilihat dari luar

3)Sifat fizikal yang dapat dilihat disebut juga sebagai bentuk atau binaan luar.


4)Sifat-sifat fizikal pada haiwan dapat digunakan untuk membezakan atau
  mengelaskan haiwan.

5)Contoh sifat-sifat fizikal pada haiwan ialah:
  (a)berbulu                           (d)berkepak
  (b)bersisik                          (e)berkaki
  (c)bercangkerang             

No comments:

Post a Comment