Wednesday, 7 December 2011

Latihan 2

B) Bulatkan jawapan yang betul.

ketam, kala jengking, lipas, labah-labah, mentadak, tungau, semut, udang, kumbang

1) Antara haiwan-haiwan di atas, manakah yang mempunyai jumlah kaki lebih daripada 
     enam?

    A)   ketam, lipas, mentadak                                       C)   labah-labah, tungau, ketam
    B)   semut, kala jengking, lipas                                   D)   ketam, kumbang, labah-labah


kucing, tikus, tapir
  
2) Haiwan-haiwan pada rajah di atas mempunyai beberapa persamaan ciri. Apakah 
     persamaan  tersebut?

      I berbulu halus                        II berkaki                           III bertulang belakang

     A)  I sahaja                                                                C)    II dan III sahaja
     B)  I dan II sahaja                                                      D)   I, II dan III sahaja

3) Antara haiwan berikut, manakah yang mempunyai enam kaki?

    A)   penyu                   B)   semut                     C)    cicak                  D)   itik

4) Antara haiwan berikut, manakah badannya tiada cangkerang?

A)   kelawar                B)   ketam                     C)    siput                  D)   tiram

5) Antara haiwan berikut, manakah yang mempunyai kepak empat?

A)   ayam                    B)   lalat                        C)    lebah                 D)   burung


C) Tandakan ( √ ) atau tandakan (  ×  ) pada ayat-ayat di bawah. 

1) Cacing mempunyai lapan kaki, oleh itu ia boleh jalan dengan cepat.----(              )

2) Kura-kura mempunyai cangkerang yang keras kerana hendak 
     melingungi badan yang lembut.----------------------------------------(              )

3) Angsa dan itik badannya meliputi bulu halus.---------------------------(              )

4) Sifat haiwan yang boleh dilihat dari luar ialah tulang belakang.----------(              )

5) Helang mempunyai kepak untuk membolehkannya terbang.------------(              )
Jawapan (B) 

1) C

2) D

3) B

4) A

5) C


Jawapan (C)

1)  ×

2) 

3)  ×

4)  ×

5) 


 


No comments:

Post a Comment